Tag Archives: cách đánh

Cách đánh dàn đề trong tuần

Dưới đây là thống kê phương pháp đánh dàn đề trong tuần

phương pháp đánh dàn đề trong tuần 


1. Tổng thiếu: thống kê những tổng đã ra của tuần trước đó Continue reading

Advertisements